Paito warna vegas midnight

Data Paito Warna Vegas midnight persembahan dari Situs Paito Warna, Dengan senang hati kami akan selalu memberikan updatetan yang akurat sesuai dengan ada pada situs resmi. Berikut dibawah ini rangkuman keluaran angka yang dapat kami tampilkan.

SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
0 8 4 9 41 7 7 6 46 9 7 2 93 1 2 6 80 2 3 2 53 4 1 2 31 0 0 3 3
4 7 3 9 30 2 7 3 17 8 3 6 98 2 5 5 16 6 3 1 43 8 8 4 39 5 5 0 5
6 7 3 0 34 7 5 1 64 1 6 5 26 7 5 7 30 7 5 4 94 2 2 0 25 7 0 6 6
5 0 1 6 72 9 6 9 66 3 0 7 70 0 8 2 19 4 2 4 62 4 6 9 67 2 6 5 2
9 6 2 3 59 2 1 1 24 9 2 6 86 3 2 8 14 8 3 6 96 1 9 6 61 5 9 9 9
0 1 3 1 45 1 7 4 27 1 4 0 48 9 9 3 35 0 0 8 80 6 5 7 37 6 4 8 3
9 7 6 1 71 0 1 0 10 7 6 4 13 2 2 1 34 1 3 3 66 5 0 3 33 2 1 0 1
8 0 4 3 78 3 2 5 72 8 8 6 54 1 2 5 70 0 9 1 17 8 5 9 50 2 5 2 7
2 4 9 5 50 4 1 5 66 6 5 8 40 5 1 4 54 6 7 6 43 7 2 7 93 9 6 7 4
2 6 9 0 98 4 4 6 19 1 6 8 56 6 9 2 27 2 6 0 62 0 4 7 25 6 8 0 8
8 5 5 4 91 7 1 8 98 0 5 2 72 5 2 4 65 4 0 5 51 5 2 4 60 2 7 8 6
0 6 6 2 81 6 3 8 29 3 1 1 29 5 1 6 70 6 7 3 15 9 0 3 32 0 8 0 8
5 3 0 6 64 5 9 9 94 6 1 0 13 8 8 1 96 3 1 2 33 2 9 4 42 2 1 7 8
9 5 2 7 98 5 3 9 37 1 0 9 99 7 4 7 29 2 2 8 12 4 1 8 90 7 6 6 3
8 4 0 7 72 5 7 7 50 2 2 9 29 2 8 5 41 5 5 2 79 5 8 2 16 7 8 3 2
5 5 1 8 94 1 1 2 35 4 9 2 28 4 9 1 13 5 5 4 99 1 1 9 14 2 8 8 7
4 9 9 4 48 8 8 4 31 7 6 6 34 1 5 5 10 5 7 1 80 6 6 3 91 6 7 6 4
4 7 7 0 70 8 8 3 23 1 8 7 61 0 6 8 51 3 7 7 51 6 8 5 40 0 8 5 4
7 6 8 6 57 1 5 4 97 4 4 5 90 2 1 7 85 5 4 4 84 6 4 2 62 2 4 7 2
3 9 4 0 44 0 6 2 83 0 6 0 64 0 2 2 41 0 6 0 60 1 8 0 86 0 5 6 2
4 1 8 2 11 8 9 7 76 7 2 5 79 6 8 0 86 2 3 7 16 6 9 9 91 6 7 5 3
6 3 5 5 11 3 9 7 71 9 7 5 32 3 5 1 63 0 9 9 94 3 5 9 51 5 2 5 7
6 1 2 2 41 6 9 6 60 4 0 3 31 6 9 2 28 6 4 8 37 1 9 8 85 5 9 2 2
8 1 8 0 84 7 8 2 14 0 2 0 23 3 2 7 99 9 7 2 94 1 7 2 96 6 8 4 3
9 5 1 5 60 6 1 3 45 4 0 4 46 8 3 2 57 1 0 1 12 8 8 4 32 1 3 2 5
8 4 9 1 10 1 5 9 55 9 3 3 67 0 8 8 70 4 0 4 49 4 1 8 98 1 7 8 6
6 7 0 6 63 3 2 3 56 4 0 7 77 0 5 6 24 7 7 2 93 8 8 0 87 5 5 2 7
5 1 2 1 35 1 5 4 92 3 0 1 13 2 9 4 46 4 9 2 20 4 9 4 41 5 9 4 4
1 4 0 4 43 8 8 9 84 8 0 7 70 7 0 3 39 4 4 6 19 2 3 9 31 4 9 3 3
3 0 8 2 15 4 0 7 72 7 7 3 13 5 8 3 27 5 7 1 80 3 6 1 71 9 4 6 1
6 4 8 6 50 4 0 6 66 8 6 5 21 2 6 1 78 3 8 2 14 0 9 6 69 9 8 1 9
1 3 1 3 46 7 9 2 26 9 7 1 89 7 1 7 88 9 1 1 29 6 1 4 59 2 3 1 4
1 4 8 4 32 4 0 0 03 4 8 3 25 2 4 2 64 0 4 0 44 3 3 5 82 0 0 6 6
5 3 7 5 39 3 5 5 18 9 9 1 10 5 7 2 98 1 2 3 57 8 0 2 25 7 5 8 4
0 8 2 0 29 7 0 4 48 0 6 9 68 4 0 8 83 8 9 8 89 2 1 8 96 8 1 0 1
8 4 6 8 55 4 4 1 59 9 1 2 33 2 5 9 59 1 6 1 74 3 0 9 95 4 9 3 3
3 3 0 2 23 4 4 9 46 1 1 5 69 9 4 0 40 7 4 1 57 0 4 8 32 5 0 7 7
0 5 9 8 82 7 9 8 88 5 4 5 90 1 2 5 76 6 8 5 40 2 0 7 79 6 9 2 2
1 0 0 6 65 4 2 6 83 6 4 5 94 0 4 6 16 0 1 6 78 3 4 9 43 9 0 4 4
8 0 4 0 47 3 0 3 39 0 0 5 58 5 0 1 16 9 1 6 76 3 6 5 25 0 8 0 8
7 1 9 4 49 3 7 0 77 6 9 2 23 9 1 9 18 5 8 9 86 5 1 5 65 8 0 9 9
6 7 9 8 89 2 6 8 58 8 9 7 76 8 4 0 45 5 3 8 27 0 6 0 63 6 2 9 2
0 3 3 7 19 5 9 7 77 4 7 0 74 6 2 7 93 8 8 2 17 2 2 0 28 6 2 6 8
3 9 9 7 74 8 2 5 78 2 6 6 30 0 2 8 13 4 6 2 89 5 6 4 13 1 5 5 1
8 9 1 9 15 8 1 5 62 9 3 7 19 2 3 3 64 2 3 1 43 8 0 9 98 3 1 5 6
6 8 7 5 32 7 9 9 93 9 9 4 44 8 8 0 83 3 9 5 54 7 5 7 31 3 8 8 7
4 3 6 6 33 6 4 9 40 5 7 2 93 0 0 6 67 0 6 1 76 2 0 2 29 9 4 9 4
5 0 2 8 18 6 4 6 18 8 1 5 65 0 2 6 87 2 4 1 58 7 6 4 11 4 7 2 9
3 4 2 4 62 6 1 1 25 6 8 4 35 0 8 6 59 6 6 7 46 0 9 3 34 7 9 8 8
3 6 9 6 68 5 5 0 54 8 3 0 32 8 9 2 27 5 7 0 79 9 7 6 40 1 8 2 1
7 5 1 8 95 0 9 4 44 8 1 2 30 8 0 1 19 2 4 0 45 0 4 5 97 4 3 0 3
0 5 1 2 33 7 7 9 77 9 4 9 46 3 2 7 95 6 7 8 60 7 2 8 13 7 2 4 6
6 6 8 2 12 7 9 2 27 6 6 8 51 4 5 4 95 1 1 3 43 3 8 4 39 1 4 2 6
3 8 1 3 42 4 3 7 18 4 9 4 43 5 3 9 39 2 1 5 63 4 6 5 26 3 9 9 9
5 4 6 6 33 4 4 8 31 3 5 4 99 0 4 0 42 2 7 4 26 6 4 0 49 3 3 0 3
3 2 9 9 95 6 1 3 42 5 5 7 37 0 1 3 48 1 2 0 25 2 8 2 11 6 0 7 7
2 0 9 9 98 2 9 8 84 6 5 6 21 6 3 0 37 3 7 6 48 2 3 8 22 3 0 0 0
9 0 6 0 64 7 8 4 32 0 7 9 71 6 8 6 52 4 0 0 09 8 7 9 75 2 9 2 2
7 0 7 9 71 8 9 5 52 2 9 3 39 1 9 7 74 4 5 5 15 6 9 3 32 9 9 3 3
0 6 1 1 25 4 5 1 65 6 8 3 28 1 5 3 84 1 1 6 75 6 9 6 63 6 1 8 9
7 9 0 6 65 6 3 9 37 7 1 9 18 5 1 9 14 8 5 8 45 4 6 0 69 2 6 2 8
4 4 5 8 40 4 9 1 16 8 8 0 89 5 5 1 62 0 9 5 59 6 2 2 48 2 1 6 7
1 4 0 2 20 6 7 2 93 0 5 2 72 2 5 7 35 8 3 3 67 1 8 9 83 9 7 9 7
0 6 1 7 85 1 9 1 13 7 1 7 86 0 1 3 40 7 8 9 81 7 6 1 72 3 3 9 3
3 6 9 3 38 6 2 3 58 1 0 9 95 3 7 5 37 6 8 8 70 2 9 0 91 3 1 5 6
6 9 6 5 22 1 2 4 68 7 9 8 85 6 5 7 31 5 6 1 78 1 1 4 56 4 0 5 5
8 7 8 1 91 5 1 3 47 8 3 7 14 2 7 1 88 0 7 4 20 4 3 8 23 3 6 8 5
6 0 1 0 18 6 8 7 60 1 3 1 44 4 0 9 93 9 0 9 92 1 0 2 27 9 4 0 4
7 2 1 7 83 9 4 8 38 0 1 3 47 3 1 3 41 3 4 8 31 4 9 3 34 0 1 5 6
3 4 6 2 85 0 6 0 64 3 0 8 87 3 6 7 40 8 9 2 28 5 0 1 18 0 5 0 5
4 6 1 1 29 4 8 8 75 2 1 3 43 9 8 2 14 7 2 9 28 2 8 5 47 8 0 0 0
4 3 8 4 38 6 3 0 33 5 9 4 46 1 4 5 94 0 5 2 74 9 1 5 65 1 2 5 7
2 1 2 5 75 0 4 9 41 2 0 8 88 7 7 6 45 7 3 0 30 7 0 9 93 0 7 0 7
7 8 9 5 53 9 6 0 64 8 5 9 59 4 8 4 38 6 0 4 44 3 9 9 92 4 7 3 1
3 3 8 0 80 3 7 2 92 8 1 2 32 7 6 0 62 4 0 1 19 6 5 2 77 0 7 1 8
9 9 3 7 12 2 0 3 37 0 6 2 83 0 7 5 36 2 6 9 67 3 6 6 39 3 4 2 6
9 7 7 8 68 3 6 6 35 4 7 7 52 7 3 3 61 6 8 2 12 3 6 8 51 7 8 1 9
7 2 8 2 12 9 0 8 81 5 2 2 42 9 8 3 28 6 2 0 27 2 8 1 93 3 8 6 5
8 8 1 0 15 0 7 8 69 7 7 1 80 1 2 9 26 1 5 9 54 8 9 5 51 5 4 4 8
1 9 9 7 79 3 3 6 95 6 2 4 60 1 5 5 13 1 6 9 61 2 0 2 25 5 0 0 0
3 6 3 9 34 3 0 1 17 6 6 4 16 5 0 1 17 4 2 6 88 2 2 4 63 0 6 2 8
7 0 2 4 61 8 0 7 77 5 0 3 35 0 5 4 97 1 8 3 22 7 8 2 18 8 5 1 6
0 2 0 5 55 2 7 6 42 5 8 4 39 9 0 4 40 9 4 0 49 3 4 9 49 5 2 2 4
0 1 3 9 32 1 8 5 45 2 4 5 98 1 7 6 41 3 3 0 37 5 1 0 16 1 8 1 9
4 2 1 6 72 2 3 6 90 9 6 0 67 7 0 5 53 6 9 8 82 1 8 6 58 4 0 4 4
4 5 8 5 45 1 1 4 54 7 9 5 53 2 0 5 51 3 0 3 33 2 7 7 57 0 0 1 1
5 1 2 3 52 5 9 0 90 0 2 5 77 0 3 4 76 5 6 8 53 2 5 7 31 0 5 8 4
3 6 6 2 82 1 1 8 96 9 8 0 81 8 5 3 84 5 7 1 86 7 0 5 57 0 0 4 4
0 2 7 3 17 0 9 6 66 7 1 6 71 2 1 9 17 6 6 2 80 6 8 7 67 1 1 9 1
4 1 8 1 98 8 2 6 85 8 4 1 52 2 9 9 95 3 1 3 44 8 9 5 53 1 4 7 2
6 2 1 2 39 4 1 0 17 9 4 6 15 6 5 2 71 7 3 8 24 4 6 8 57 0 7 5 3
6 0 8 9 86 9 5 6 23 9 3 8 26 2 9 1 14 5 3 2 51 1 5 0 59 2 9 3 3
3 8 1 1 28 3 6 5 22 2 3 6 96 3 8 4 34 8 3 0 39 8 5 0 52 8 1 2 3
9 3 1 4 53 0 0 6 68 1 4 0 40 7 2 7 95 4 5 8 44 4 6 1 73 3 2 4 6
9 0 4 9 44 9 2 6 82 3 9 8 88 9 0 6 62 1 6 4 15 1 5 6 24 7 4 1 5
0 2 8 6 56 5 7 5 35 9 7 2 96 0 8 0 87 6 4 7 27 0 3 2 51 7 9 3 3
9 5 6 9 62 0 2 4 60 7 0 2 29 8 2 5 71 3 1 0 14 0 6 8 56 9 1 9 1
8 6 8 4 32 8 4 9 43 2 5 8 41 4 7 3 17 6 3 4 79 5 3 9 35 3 0 3 3
9 1 2 5 72 6 1 6 75 0 9 2 20 8 6 7 44 5 1 0 16 4 4 2 68 0 7 4 2
3 7 9 6 61 3 2 9 25 7 0 5 57 4 9 0 96 7 2 8 11 5 8 6 56 7 5 2 7
2 0 9 6 64 5 2 4 61 7 2 8 16 6 4 8 34 7 3 1 47 3 1 0 11 9 7 7 5
4 9 2 9 23 2 3 1 41 5 5 6 27 1 9 1 16 1 2 5 72 5 9 2 27 6 6 9 6
1 5 0 0 03 0 8 5 41 7 6 1 79 8 8 3 22 6 7 9 74 7 0 5 52 9 6 9 6
8 8 6 4 14 2 4 0 41 1 0 3 36 1 9 3 35 0 7 4 20 9 3 5 85 2 2 0 2
6 0 5 6 28 9 1 5 65 4 9 2 25 2 6 6 36 5 3 5 89 3 5 1 67 5 9 7 7
4 9 1 1 22 3 4 6 18 6 2 0 25 4 9 8 83 3 8 5 49 7 7 3 14 1 5 3 8
5 8 4 0 43 4 3 2 55 0 3 8 26 9 6 4 12 8 1 2 34 1 1 2 37 7 8 3 2
0 1 2 0 25 8 5 9 58 3 7 3 12 4 4 1 55 2 6 7 43 6 9 3 32 5 4 1 5
1 9 6 9 60 9 3 4 77 8 0 1 12 3 7 2 95 6 8 7 66 0 9 1 14 5 8 9 8
1 2 6 2 87 0 8 4 33 6 1 7 83 9 1 9 15 8 8 3 20 5 6 8 53 0 1 9 1
6 7 8 3 27 3 7 4 22 8 6 1 73 5 0 4 41 4 1 0 13 4 2 1 38 8 1 6 7
7 0 1 2 31 4 5 9 54 2 8 1 95 9 0 9 96 6 6 8 50 8 5 4 99 1 9 3 3
1 3 5 2 77 6 4 7 23 7 9 9 99 0 5 0 56 2 3 5 80 8 5 4 92 6 7 2 9
9 2 6 6 39 5 6 4 13 3 8 5 44 7 5 3 86 5 9 6 65 3 2 2 47 6 8 1 9
5 8 6 8 55 3 0 4 42 1 1 6 74 3 7 3 10 9 3 5 87 3 7 9 78 5 9 2 2
7 8 2 8 12 0 2 4 69 7 9 7 73 7 5 6 29 6 0 3 30 5 2 5 78 8 9 0 9
5 0 6 6 30 3 8 1 94 0 4 5 99 3 1 9 15 0 7 5 35 9 6 3 99 6 7 2 9
4 7 1 1 26 5 8 5 40 8 7 1 88 7 4 7 29 0 7 9 75 1 1 8 90 5 7 1 8
1 8 3 5 82 1 9 6 69 6 8 4 35 1 5 9 56 0 9 1 19 8 7 8 61 9 3 7 1
4 5 5 9 51 4 8 9 80 1 2 8 15 7 7 6 44 0 6 0 67 2 4 4 88 9 0 2 2
0 8 5 0 59 8 0 2 26 0 4 5 94 6 5 8 47 2 0 4 42 6 5 6 23 7 7 5 3
5 6 5 7 30 6 6 2 84 6 0 9 97 5 4 5 99 2 4 9 44 8 9 2 28 2 4 4 8
4 1 0 9 90 6 2 9 29 3 4 5 92 2 1 4 57 0 4 0 44 7 7 5 30 3 2 3 5
1 0 9 2 26 0 7 6 43 8 0 4 48 2 1 1 20 5 8 2 17 2 2 9 24 3 9 8 8
0 9 5 5 17 8 7 0 79 3 8 2 15 8 1 9 14 7 5 1 62 0 3 5 80 6 2 6 8
3 3 0 2 28 0 6 6 31 0 4 3 73 1 3 0 35 9 0 9 96 2 2 5 73 9 2 1 3
7 2 1 8 98 1 8 3 21 1 4 2 60 9 0 8 83 0 6 9 62 9 6 5 24 9 0 0 0
8 6 7 7 59 1 1 6 76 9 5 9 59 7 3 0 36 3 9 4 43 3 4 8 34 4 1 1 2
0 4 0 6 65 8 4 3 74 3 9 2 21 6 0 5 56 9 3 3 63 7 1 7 89 3 5 0 5
6 0 9 5 52 4 5 2 77 7 4 9 45 0 5 3 81 3 6 7 44 6 3 6 96 7 0 1 1
9 9 6 2 80 4 9 7 71 9 0 1 18 0 1 6 75 1 6 4 14 4 9 3 37 2 2 1 3
6 4 0 0 00 9 7 3 13 7 0 7 71 3 1 6 79 8 7 5 38 0 5 1 65 7 8 3 2
8 6 1 8 97 4 0 4 46 6 8 9 81 7 2 2 45 8 9 7 73 6 1 5 66 7 7 9 7
2 6 9 6 69 2 8 8 74 3 2 4 64 6 0 2 26 1 2 3 52 9 1 4 55 9 8 1 9
2 2 1 6 77 6 7 2 91 8 3 0 39 0 2 9 20 8 4 4 86 0 2 7 91 7 6 5 2
7 9 0 5 54 0 9 9 92 7 7 4 24 9 9 8 89 5 8 2 12 4 1 5 68 1 0 3 3
2 2 3 8 29 7 1 9 14 1 5 1 63 0 3 3 65 8 6 6 37 8 7 6 47 4 0 6 6
4 3 3 1 46 5 1 0 15 0 8 9 85 7 0 2 29 5 1 9 17 9 3 0 30 7 4 4 8
8 3 0 7 77 4 0 5 54 4 4 6 11 3 3 8 26 1 7 7 50 5 1 3 48 1 9 1 1
3 8 3 6 99 0 0 5 51 3 8 4 34 2 1 3 43 3 2 7 90 3 7 0 76 2 2 9 2
7 0 1 1 21 8 7 3 13 2 1 8 94 1 9 5 52 2 4 1 58 7 7 2 90 4 7 0 7
6 2 8 8 70 7 9 4 43 2 3 9 34 9 1 7 89 7 5 4 92 1 1 5 68 4 8 3 2
7 4 2 5 79 0 4 6 14 8 9 8 80 6 1 3 46 5 9 6 65 7 8 8 71 0 8 9 8
9 4 0 0 05 2 7 4 27 3 0 7 75 5 0 2 28 3 6 1 75 8 8 3 24 7 8 2 1
7 7 3 0 30 6 3 6 92 5 6 0 68 6 7 2 97 3 2 9 29 6 1 0 18 1 4 4 8
4 3 0 1 17 2 1 7 82 6 3 3 66 5 2 5 71 0 5 0 55 8 5 2 72 2 4 9 4
2 1 8 4 37 2 8 2 13 8 9 9 96 2 4 3 78 4 2 0 20 3 3 8 25 6 4 6 1
3 2 6 3 96 4 7 7 59 6 8 0 80 5 2 9 25 0 0 4 48 4 8 1 94 5 0 5 5
2 0 4 6 11 2 0 1 10 8 7 2 99 1 8 5 45 8 2 7 97 5 7 9 78 2 9 1 1
4 1 3 0 39 3 8 9 81 7 4 7 26 0 6 4 11 9 9 0 92 5 9 6 64 6 0 7 7
7 0 7 1 88 1 3 5 86 0 0 2 22 5 7 3 19 2 3 8 21 9 0 1 13 7 6 8 5
2 8 3 0 39 4 1 6 75 8 5 4 97 2 4 9 40 1 8 8 72 6 4 6 18 0 2 3 5
2 8 1 9 14 2 3 2 53 3 2 0 24 6 2 4 67 5 5 8 46 9 0 4 45 2 6 9 6
9 2 3 5 85 9 5 6 25 6 1 1 29 8 4 6 14 0 1 8 93 1 8 6 54 2 8 3 2
1 3 0 2 20 1 9 0 93 0 2 4 64 3 1 0 19 6 2 9 28 1 2 1 38 2 8 0 8
4 7 1 5 69 1 8 9 80 8 4 8 36 5 3 4 74 1 8 1 93 8 6 6 30 9 5 8 4
7 8 1 5 65 9 5 3 82 5 4 1 56 1 0 7 74 2 6 0 68 0 0 9 92 7 2 4 6
3 2 1 3 47 1 4 6 10 7 1 7 84 4 7 8 67 9 9 0 96 3 7 7 59 5 0 3 3
0 8 3 9 31 6 9 1 16 1 1 5 63 0 4 3 77 6 0 0 09 7 4 7 21 3 7 8 6
4 7 3 1 45 0 0 3 35 3 6 9 67 2 8 0 89 0 4 8 31 0 1 2 32 2 8 4 3
9 1 4 5 95 6 4 4 84 0 1 6 70 7 9 8 86 1 9 4 43 4 1 8 98 7 8 1 9
4 0 1 0 19 4 4 8 33 3 6 1 75 8 6 3 99 3 0 5 55 3 5 4 90 8 4 2 6
0 9 1 7 83 5 8 6 53 9 6 3 98 6 1 4 54 5 3 5 81 9 1 6 73 8 0 5 5
6 6 4 0 43 2 6 2 84 3 3 7 10 8 8 8 75 2 4 1 56 3 9 4 40 7 0 2 2
8 3 7 3 14 5 1 0 12 1 4 9 46 2 8 6 50 8 2 1 35 9 4 2 62 2 0 7 7
9 2 1 4 56 4 5 5 10 5 0 9 94 9 9 7 72 1 4 0 43 3 0 1 19 2 2 6 8
5 3 5 9 53 8 9 2 28 0 2 8 16 3 5 4 95 2 4 7 29 0 2 0 20 4 8 2 1
5 0 5 8 47 7 0 6 61 0 2 2 48 6 6 4 15 9 0 8 85 7 6 8 50 5 9 9 9
9 6 4 4 87 9 1 2 35 4 3 4 76 3 2 1 30 9 9 2 28 2 0 7 73 2 7 6 4
6 0 7 8 61 1 5 9 55 0 9 6 64 0 1 3 44 7 7 2 99 2 2 3 56 8 7 8 6
2 8 5 1 65 0 4 3 72 1 5 5 18 6 1 6 76 3 3 2 54 1 4 2 61 1 2 3 5
5 8 9 5 53 9 2 9 27 1 7 9 70 3 9 1 19 7 4 6 17 0 5 0 55 6 8 2 1
9 3 0 9 98 2 2 7 97 9 7 4 23 3 9 0 96 2 4 9 48 7 2 1 34 8 2 8 1
9 1 1 7 83 2 7 4 20 7 3 1 45 1 7 5 37 7 1 3 43 8 7 0 74 0 5 5 1
6 5 3 8 21 8 1 7 80 5 9 6 69 3 6 0 68 7 7 4 21 5 4 2 67 8 1 9 1
2 0 8 6 54 1 2 1 35 5 9 4 49 3 2 2 40 2 4 6 12 5 9 5 53 4 1 8 9
7 8 8 3 29 2 9 4 42 0 8 9 88 6 6 1 74 8 5 6 29 6 2 9 28 5 0 8 8
9 4 5 5 10 8 1 9 15 1 6 2 89 3 1 3 46 6 9 0 94 7 9 6 60 7 4 4 8
8 4 7 3 15 4 4 8 37 2 0 7 71 7 2 6 83 9 6 5 25 0 3 8 24 6 5 3 8
2 3 2 1 37 0 4 0 42 6 3 3 62 1 1 5 69 1 8 6 53 8 0 4 41 4 9 1 1
6 0 5 9 55 2 3 3 64 2 2 1 38 5 6 5 26 6 8 7 60 7 0 8 86 3 4 5 9
9 1 6 9 68 0 9 1 12 9 2 2 47 4 5 4 99 3 7 1 83 2 1 9 12 0 3 8 2
4 2 6 6 38 4 4 3 79 9 0 4 46 1 4 6 14 0 2 5 71 5 9 4 45 3 2 1 3
7 8 6 8 56 1 4 3 71 2 2 8 19 3 0 1 14 0 6 0 63 6 3 7 12 8 8 5 4
4 7 9 6 68 4 0 2 23 9 0 0 09 3 3 4 72 5 4 5 90 9 0 8 82 6 9 5 5
7 7 9 4 44 0 4 2 66 1 8 7 65 2 8 7 63 7 1 4 55 7 2 8 15 7 2 8 1
8 0 4 4 84 3 6 6 36 8 5 0 54 3 5 3 82 6 7 9 75 9 2 5 78 2 3 1 4
4 7 8 3 29 4 9 3 39 0 2 2 44 6 2 4 68 8 8 9 86 4 0 0 03 4 2 3 5
1 0 1 5 64 2 0 2 25 7 4 0 45 7 4 0 48 3 0 5 53 9 8 4 32 6 6 5 2
3 2 9 6 63 2 9 6 67 8 9 7 77 8 9 7 72 8 7 2 96 1 0 1 14 3 6 8 5
3 9 1 1 22 6 0 6 65 4 4 3 75 2 0 3 30 1 0 5 52 1 7 7 58 1 8 0 8
7 2 0 8 85 7 2 3 59 8 9 7 74 0 1 6 76 3 0 9 93 2 7 4 28 4 8 3 2
8 0 0 2 24 4 7 0 71 8 7 1 83 6 6 7 49 7 0 7 79 7 0 7 70 0 1 3 4
0 7 4 1 50 7 4 1 50 3 2 0 22 2 7 6 41 9 2 6 85 2 4 0 46 7 1 9 1
9 6 1 0 19 9 8 6 53 4 3 2 58 3 5 5 16 3 3 4 75 4 9 4 46 0 8 9 8
4 0 9 5 50 1 3 3 69 6 1 1 21 0 3 5 83 3 2 0 28 9 0 8 85 1 1 4 5
7 3 0 7 79 3 7 4 29 2 7 1 85 4 5 2 72 9 9 5 58 3 8 9 88 3 8 9 8
7 2 9 8 80 4 4 9 40 3 3 5 83 9 0 1 17 5 7 4 22 1 6 8 55 0 1 7 8
6 3 2 2 43 3 0 2 24 7 5 4 96 8 4 8 31 5 4 4 81 9 5 1 63 1 2 1 3
9 8 2 0 25 7 6 9 60 9 3 5 83 7 8 8 74 5 0 3 37 5 2 7 98 0 7 3 1
7 3 2 5 79 6 7 6 45 4 2 8 11 7 1 3 49 0 9 3 38 5 7 1 86 7 8 0 8
1 0 9 1 14 1 0 4 42 9 3 0 34 6 9 9 92 7 7 5 35 0 2 0 29 6 3 7 1
0 7 0 5 57 4 2 4 68 4 5 8 42 9 2 1 35 0 8 7 63 9 1 5 64 3 7 3 1
0 3 1 0 15 7 9 2 29 1 6 9 63 4 5 6 26 1 7 9 78 5 4 4 88 7 2 2 4
0 6 0 2 29 4 0 9 97 5 7 3 15 5 1 6 79 2 6 1 74 1 2 8 16 2 7 4 2
0 8 5 9 51 7 3 5 81 2 2 0 25 5 2 6 89 5 9 1 11 9 2 8 11 8 8 7 6
4 0 5 1 60 7 0 3 39 7 7 6 41 7 6 1 70 8 2 8 12 2 0 9 98 1 2 6 8
1 5 3 7 16 9 1 3 40 5 4 5 90 2 7 7 51 4 7 1 82 4 4 9 44 0 3 7 1
3 1 0 4 44 6 7 8 62 0 1 4 56 7 9 8 88 6 8 3 22 9 5 0 57 2 7 6 4
1 0 6 2 84 9 8 1 99 3 2 9 23 8 0 3 36 3 9 2 20 9 3 3 64 8 8 6 5
5 6 9 4 42 1 3 1 46 6 7 2 91 6 9 5 53 8 9 0 98 7 3 6 94 5 8 5 4
7 0 7 3 17 2 5 1 63 2 1 9 16 1 0 0 09 4 4 5 97 5 3 5 88 2 6 8 5
5 8 6 9 61 4 0 6 62 9 6 3 99 4 4 2 63 3 6 0 66 4 7 7 58 6 9 8 8
7 6 1 6 76 3 4 9 46 2 9 5 54 9 3 0 30 1 3 4 73 6 5 5 14 9 9 5 5
8 8 7 0 70 5 4 7 22 9 1 3 48 2 9 9 96 2 4 5 94 2 1 0 17 3 6 8 5
9 6 2 4 60 7 3 6 95 2 5 7 39 1 2 1 32 6 3 2 54 7 2 2 40 1 5 9 5
6 3 1 8 95 2 5 6 20 8 5 4 96 0 7 7 55 7 4 2 62 7 6 1 72 2 6 0 6
8 3 0 9 91 9 2 7 93 1 3 8 24 1 4 5 95 4 8 2 13 8 1 6 71 0 9 3 3
6 0 5 5 17 4 0 4 43 3 2 1 39 7 7 4 25 2 5 0 52 9 5 9 56 9 4 6 1
4 3 7 3 14 6 9 2 21 5 1 4 50 5 9 3 39 2 5 6 23 6 8 4 38 0 1 1 2
5 4 1 3 48 2 8 6 50 4 8 7 62 8 3 3 63 0 0 1 14 7 3 8 21 4 0 8 8
9 0 7 7 55 9 5 6 23 1 5 1 61 0 3 3 60 5 1 5 64 1 1 9 13 9 5 9 5
7 6 5 3 82 5 6 4 18 4 5 5 10 6 0 5 54 5 7 9 75 9 5 3 89 8 2 7 9
0 8 0 9 98 5 5 1 68 9 6 2 89 1 9 0 97 0 8 4 33 8 2 6 86 7 5 2 7
6 9 9 3 31 4 6 7 42 8 0 1 13 5 4 8 37 7 0 3 34 4 9 8 89 1 2 8 1
5 8 6 4 14 7 4 0 41 7 0 1 16 6 0 9 95 9 0 8 88 3 4 4 88 9 1 0 1
4 5 8 0 83 9 5 4 93 8 3 5 86 1 7 3 11 9 9 4 46 8 1 1 25 8 2 8 1
1 1 0 3 32 6 3 7 19 5 4 9 47 3 7 6 47 4 2 0 22 0 8 3 26 0 5 5 1
5 8 0 2 23 1 5 3 83 7 5 8 48 9 6 9 62 0 3 8 29 3 4 6 11 1 1 0 1
4 6 4 3 73 6 2 2 43 9 9 6 65 3 0 3 36 0 0 7 72 9 6 4 19 5 2 0 2
5 4 4 0 42 5 9 9 90 5 5 8 46 9 5 1 63 0 6 5 29 4 8 8 75 0 5 2 7
0 2 4 2 64 3 4 1 53 8 9 6 69 7 8 4 36 4 5 0 54 2 9 3 39 4 6 2 8
7 2 6 6 35 0 2 2 49 1 0 7 72 3 9 8 87 4 2 7 90 1 3 3 67 0 3 0 3
6 0 7 1 81 5 9 2 28 2 7 2 95 4 7 3 10 3 3 7 17 4 9 5 54 8 1 8 9
4 7 1 6 73 4 8 9 89 0 6 4 15 2 5 0 50 5 7 7 58 7 3 3 62 2 4 1 5
4 0 7 0 73 8 8 2 12 0 7 5 31 8 5 1 62 6 1 3 44 3 2 8 18 9 8 4 3
3 1 6 9 68 5 0 0 07 8 7 6 45 8 9 2 24 7 2 4 64 6 8 6 55 4 2 3 5
0 7 0 6 62 5 3 7 11 1 7 9 73 5 9 8 81 0 2 2 45 0 8 0 81 4 6 4 1
0 8 3 1 46 3 2 5 76 0 8 6 55 9 6 2 84 2 0 9 97 6 1 8 95 4 1 4 5
8 2 2 6 81 1 0 4 43 9 5 7 37 0 9 2 29 0 8 8 77 1 1 5 60 1 0 3 3
4 7 0 7 73 5 5 0 51 3 5 3 84 6 5 1 67 5 8 7 66 8 2 8 19 1 2 3 5
5 0 4 9 45 7 0 2 22 7 6 6 36 9 0 6 66 2 4 4 81 3 4 3 79 4 4 0 4
0 5 4 5 97 0 8 9 82 4 9 8 85 5 0 6 60 2 9 1 14 2 7 0 78 5 0 8 8
7 2 0 3 30 5 8 5 45 9 6 6 33 0 0 1 16 1 6 4 15 2 0 2 23 7 9 3 3
7 0 5 7 31 1 9 2 20 1 8 3 24 0 5 8 49 2 1 2 37 1 2 4 67 3 0 0 0
4 2 0 4 49 0 7 3 14 5 9 9 95 7 8 7 63 4 3 9 34 0 9 8 88 9 3 3 6
2 2 8 9 84 8 3 0 30 9 4 8 35 8 6 5 23 0 9 6 63 3 1 7 80 7 0 1 1
8 7 6 0 69 6 9 1 17 4 0 5 50 8 0 3 33 5 4 8 31 7 2 9 21 8 3 7 1
6 6 7 0 77 3 7 5 39 2 5 5 10 3 5 3 88 2 6 2 80 7 6 6 36 8 1 6 7
4 1 4 6 10 1 9 8 80 2 6 5 20 4 0 9 90 5 7 7 53 1 2 1 38 5 1 8 9
5 4 5 8 47 0 1 1 24 5 1 7 86 5 0 6 65 5 3 0 37 9 8 9 84 5 8 3 2
9 0 3 3 64 8 7 8 62 0 1 5 63 0 3 6 93 8 9 5 57 9 2 1 38 6 5 0 5
6 7 4 0 45 7 0 5 52 6 5 4 94 5 8 2 11 6 1 8 93 5 7 5 39 1 7 9 7
8 9 6 6 32 4 4 0 46 0 9 0 90 7 4 5 98 7 9 1 16 6 8 9 88 3 1 2 3
2 4 6 1 77 1 0 7 74 8 2 5 71 2 1 3 47 8 4 2 62 0 9 0 94 9 8 4 3
1 5 3 8 26 2 5 0 56 3 1 8 99 2 9 5 51 1 4 8 33 2 8 7 65 7 4 2 6
8 3 9 9 99 6 3 9 35 9 5 1 67 1 4 1 52 1 7 2 90 8 5 3 83 8 6 5 2
9 2 0 4 42 5 1 3 49 9 0 2 27 2 0 7 77 6 3 6 97 0 2 2 45 5 6 2 8
1 0 1 2 30 6 4 4 86 8 4 3 79 7 2 6 84 0 5 8 47 3 6 6 34 6 9 1 1
7 5 4 0 49 8 8 0 80 2 7 7 54 9 6 9 67 4 4 9 42 3 4 3 78 4 0 6 6
5 6 1 4 54 2 5 7 36 8 7 1 83 6 0 6 61 2 0 0 04 6 4 1 52 2 4 3 7
2 0 5 0 59 2 2 8 18 0 5 4 93 4 1 3 44 8 9 9 97 8 7 0 75 4 9 4 4
2 4 6 1 78 1 6 9 67 1 2 8 13 4 2 6 81 0 2 6 88 7 3 9 39 1 0 9 9
4 4 8 0 80 3 8 1 95 3 4 4 86 5 0 8 81 0 9 0 96 0 5 8 43 2 3 5 8
8 9 3 6 92 1 1 6 74 0 4 9 46 4 5 0 57 3 6 8 57 4 7 0 72 5 1 4 5
0 9 8 3 28 2 8 7 61 5 6 6 39 3 5 3 80 6 8 0 84 5 4 8 38 3 9 4 4
8 1 5 1 69 2 7 9 70 5 2 4 64 7 1 2 33 4 9 7 79 9 0 1 15 4 4 6 1
8 4 6 3 93 3 4 0 43 6 2 7 99 1 4 2 67 9 2 2 44 0 2 0 21 6 1 8 9
8 5 4 4 85 7 7 3 16 5 4 6 13 7 5 1 62 3 0 6 60 2 4 5 95 8 4 3 7
6 4 6 1 73 4 1 3 48 4 7 0 70 9 0 8 88 1 3 6 93 0 2 2 47 3 6 4 1
6 4 0 8 85 5 4 6 14 1 3 6 90 1 1 2 38 7 0 0 04 6 0 4 48 2 0 3 3
9 6 9 0 90 6 8 3 28 5 2 0 23 3 0 1 16 1 5 1 67 9 7 2 96 7 1 5 6
0 8 5 9 52 0 6 6 37 0 5 7 36 9 2 1 37 9 3 3 64 5 7 8 61 9 5 0 5
3 0 1 1 22 1 7 4 28 5 3 6 91 6 2 9 24 0 5 8 47 5 1 3 46 6 5 4 9
8 3 8 0 88 1 5 1 60 2 5 5 10 9 1 9 10 1 0 7 73 5 7 9 77 2 0 2 2
4 1 3 8 25 9 6 4 18 4 0 4 43 9 6 0 61 3 5 6 25 4 0 8 84 3 8 8 7
2 6 2 1 37 6 3 6 98 9 7 7 52 9 3 9 39 4 2 1 33 7 2 9 20 7 7 6 4
9 9 8 2 12 3 0 5 58 6 0 7 75 6 9 3 31 7 9 0 90 4 1 0 12 8 0 8 8
9 5 6 6 33 9 1 1 25 6 3 3 60 7 0 5 52 9 3 4 78 2 2 3 57 9 6 2 8
1 1 8 9 80 2 9 4 44 9 8 7 62 5 9 2 27 4 6 6 35 4 3 5 89 8 7 7 5
6 7 9 2 24 9 8 0 82 9 7 6 48 0 6 3 97 2 5 2 75 0 4 6 13 3 9 5 5
x x x x 0

Cek warna perbaris - masukkan 4digit

Jika terjadi kesalahan pada update paito warna | pasaran ini bisa langsung komen atau merujuk ke web resmi result game masing masing, terimaksih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *